Her Yaşta Dijital

> Yazılar / Sağlıklı Yaşam


Yaşlı Bireylerde Demans ve Alzheimer

Demans, genel olarak insan beyninde bulunan birtakım hücrelerin çalışmaması durumunda işlevsiz kalma hali olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca bu işlevsizlik durumunda bireylerde gündelik yaşamlarına dair her türlü ihtiyaçlarından ve günlük aktivitelerden yararlanamama gibi olumsuz durumlar ortaya çıkmaktadır. Birey için gerekli olan tüm bilişsel yetenekler devre dışı kalmakta ve düşünme ve muhakeme yetenekleri...

Kronik Hastalıklara Karşı Fiziksel Aktivite

  Önemi giderek artan internet/sanal dünya içerisinde aktif yaş alarak, paylaşım ve etkileşimi artırarak, yaşam boyu öğrenmeye devam ederek hayatınıza yeni bir yön vermeye ne dersiniz? Her yaştan insanın erişim imkânına sahip olabileceği internet kullanımının önemini, sağlık çatısı altında bir de 65 + bireyler açısından değerlendirelim. Hastalıklarla ilgili bilgi paylaşımından tutun da...

Anımsama Terapisi İle Unutmaktan Korkmayın!

Yaş aldıkça yakın ve uzak geçmişi hatırlamakta zorlanırız. En çok da eskileri hatırlarken... Söz gelimi, dün akşamdan bahsederiyorken uzunca zaman düşünürken bulabiliriz kendimizi. Böyle bir durumda bir nöroloji uzmanı ile görüşmekte fayda var. Ancak bunun korkulu rüyalar haline gelmesine mahal yok. Nasıl mı? Anımsama terapisi ile… Anımsama Terapisi Nedir? Anımsama terapisi, Ebersole tarafından...